องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติ sitemap
วันนี้ 34
สัปดาห์นี้975
เดือนนี้5,520
ปีนี้66,240
ทั้งหมด125,856

camera_alt ภาพกิจกรรม
เปิดโครงการดูแลใส่ใจห่วงใยสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลตนเอง (17 ภาพ) [5 สิงหาคม 2565]
การอบรมโครงการคัดกรองความเสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์อบต.ดงกลาง โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักสุขภาพ อบต.ดงกลาง (8 ภาพ) [25 กรกฎาคม 2565]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ได้จัดกิจกรรมโครงการสายสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565 (8 ภาพ) [18 กรกฎาคม 2565]
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 มีการลงพื้นที่ดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านนางงาม หมู่ที่ 5 ตำบลดงกลาง (5 ภาพ) [11 กรกฎาคม 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
รายงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22
การออกให้บริการเก็บขยะมูลฝอย ภายในเขตตำบลดงกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
ใบสมัครเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66

chat_bubble ประกาศราคากลาง
cast ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (O22)
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายเสนอ สุโนภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
โทร : 086-0616729
นายเสนอ สุโนภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
โทร : 086-0616729
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (O38)

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
09/08/2565
09/08/2565
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กพส.
09/08/2565
09/08/2565
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
กจ.
09/08/2565
09/08/2565
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง
สน.คท.
03/08/2565
09/08/2565
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กค.
09/08/2565
09/08/2565
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม)
สน.บถ.
09/08/2565
09/08/2565
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ