องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งานช่องทางงานสาธารณสุข
insert_drive_file ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ฉบับที่ ๕๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานกิจกรรม/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ประกาศใช้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file อนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file อนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file แผนงานโครงการกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1