องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองช่าง
นายเวชยันต์ สุริยพงศ์พรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0611658639
นายสุวิทย์ ประโม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวิรัตน์ ดวงชารี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นางสาวทับทิม คู่กระสังข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายฐิติ กินรี
คนงานจ้างเหมาบริการ (งานช่างทั่วไป)