องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (18 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 7 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง นำโดยนายเสนอ นายเสนอ สุโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู เจ้าหน้าที่กองการศึกษา อบต.ดงกลาง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการต้อนรับของท่านดร.ทรงเกียรติ ล้านพลแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการศึกษาดูงานในหลักสูตรโฮสโคปกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนำมาปรับใช้กับเด็กนักเรียนและบริบทในพื้นที่ โดยหลักสูตรนี้เป็นการเรียนการสอนที่เน้น "การเล่น"ที่ส่งเสริมทักษะในการวางแผน การปฏิบัติ และการทบทวน หลักสูตรนี้ได้พัฒนาออกแบบมาเพื่อเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ โดยการเล่นที่ว่านี้จะเป็นการให้โอกาสเด็กได้คิดการเล่นอย่างอิสระเด็กจึงได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทำให้เกิดความคิด ความรู้ ความเข้าใจและรู้จักลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ผู้โพส : admin