องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการปรับเกรดถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลดงกลางทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาจากถนนลูกรังชำรุดสาเหตุจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา (7 ภาพ)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางได้ดำเนินโครงการปรับเกรดถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลดงกลางทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาจากถนนลูกรังชำรุดสาเหตุจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา
ผู้โพส : admin