messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลดงกลาง ทั้ง 10 หมู่บ้าน
ผู้โพส : admin