องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ โดมอเนกประสงค์บ้านดงกลาง หมู่ที่ 1 (15 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 9 มิถุนายน 2565. เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.หญิงอรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ โดมอเนกประสงค์บ้านดงกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin