องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหัววัว หมู่ที่ ๗ พร้อมเกรดปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างจัดทำโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำที่อุดตัน บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำที่อุดตัน บ้านหนองอี่กุ้ม หมู่ที่ 9 ขุดลอกร่องระบายน้ำที่อุดตัน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก0.50 เมตร รายละเอีนดตามแบบแปลน อบต. ดงลกาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจัดทำโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Ashpat Concrete) บ้านนางงาม หมู่ที่ 5 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกทาง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาซ่อมกระจกรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บพ 6707 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างประกอบอาหาร ถวายพระ-สามเฌรและประชาชน ผู้มาร่วมงาน โครงการทำบุญตักบาตร ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อน้ำดื่ม น้ำปานะถวายพระ-สามเฌรและประชาชน ผู้มาร่วมงาน โครงการทำบุญตักบาตร ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้อซัมเมอสร์ ขนาด 1 แรง พร้อมอุปกรณ์และท่อ pvc บ้านพานมูล หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อเลื่อยเครื่องยนต์จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาทาสีกำแพงพร้อมโครงเคร่าเหล็กรั้วกำแพงหน้าที่ทำการ อบต.ดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาทาสีกำแพงพร้อมโครงเคร่าเหล็กรั้วกำแพงหน้าที่ทำการ อบต.ดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประตูด้านหลังตัวอาคารและหน้าต่างบานเลื่อนของ ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะพับหน้าสแตนเลส ) จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย ) ตำบลดงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภคในการดำรงชีพให้กับผู้กักตัวที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดและเขตพื้นที่เสี่ยง จำนวน ๘๘ ราย รวม ๔๓ ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการจ้างเหมาทาสีรอบนอกตัวอาคาร , ฝ้าเพดานรอบนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับเด็กก่อนปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง ( หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔ ๖๒ ๐๐๐๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ ขนาดบรรจุ ๒๕ กก./ถัง ( ชนิดซอง ) จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ขนาดบรรจุ ๒๕ กก./ถัง ( ชนิดซอง ) จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการลงหินลูกรังกลบหลุมบ่อซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในเขตตำบลดงกลาง หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองอีสานเขียว พร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC. บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตุ้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ซื้อถังขยะมูลฝอยขนาดบรรจุ 120 ลิตร จำนวน 80 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ( เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ( เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer ) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
1 - 50 (ทั้งหมด 74 รายการ) 1 2