ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการประเพณีบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง