ชื่อเรื่อง : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2565
รายละเอียด : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมาชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน ภายในเดือนเมษายน 2565
ชื่อไฟล์ : y4Al3HYMon25807.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MGsJSaiMon25819.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้