ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 10 จากที่นางวาสนา สิงห์วิสุทธ์ ถึงที่นางทองเหลา ขันไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง