ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวงัว หมู่ที่ ๗ บริเวณที่นานายเป ภาษี จุดระบายน้ำลงบริเวณที่ นายทองพันธ์ สิงห์สุทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง