องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายเสนอ สุโนภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
โทร : 086-0616729
นายไพบูลย์ เหลานาคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
โทร : 093-4329124
นายอ่อนจันทร์ วงค์ภักดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
โทร : 094-2626077
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
นางบุหลัน บุญสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
โทร : 087-8630411