messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567[13 เมษายน 2567]
โครงการอบต.เคลื่อนที่และการจัดประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง [4 เมษายน 2567]
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนภายในตำบลดงกลาง ประจำปี 2567[29 มีนาคม 2567]
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ที่สำเร็จการการศึกษาในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 [22 มีนาคม 2567]
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียนผู้สูงอายุ อบต.ดงกลาง ซึ่งเปิดการเรียนการสอนทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง โดยครูจิตอาสาเจ้าหน้าที่ อบต.ดงกลาง/ ศพด.อบต.ดงกลางได้นำกิจกรรมส่งเสริมความคิด การออกกำลังกาย...[15 มีนาคม 2567]
ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดเทศมหาชาติ ณ วัดกุดแคนวนาราม บ้านกุดแคน ซึ่งมีการจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 10-11 มีนาคม 2567 พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมบูญมหาชาติ และรณรงค์...[11 มีนาคม 2567]
#ขบวนแห่งานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี 2567 #องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง[20 กุมภาพันธ์ 2567]
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ #ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวบ้านโคกมะตูม (เรือนจำแห่งการท่องเที่ยวบ้านโคกมะตูม) ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์...[14 กุมภาพันธ์ 2567]
ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และองค์กร ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง[19 มกราคม 2567]
ลงพื้นที่มอบรถเข็ญวีลแชร์ ให้กับผู้พิการราย นางสาวมยุรี โพธิทอง บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 4 และนายสมพร เหลานาคำ หมู่ที่ 7 ตำบลดงกลาง[17 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 - 10 (ทั้งหมด 181 รายการ)