องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง (29 ภาพ) [28 มีนาคม 2566]
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอีกุ้ม หมู่ที่ 9 (6 ภาพ) [8 มีนาคม 2566]
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้า งตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 8 (3 ภาพ) [8 มีนาคม 2566]
จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุภายในตำบลดงกลางที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (10ภาพ) [1 มีนาคม 2566]
ตรวจรับงานจ้างโครงการอยู่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (6 ภาพ) [28 กุมภาพันธ์ 2566]
ร่วมแห่กัณฑ์หลอนงานบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดกุดแคนวนาราม ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (10ภาพ) [28 กุมภาพันธ์ 2566]
ประเพณีบุญผะเหวดประจำปี 2566 [27 กุมภาพันธ์ 2566]
ระงับเหตุไฟไหม้โรงเก็บไม้แก้วกูมาร ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาร [24 กุมภาพันธ์ 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ได้นำนักเรียนผู้สูงอายุตำบลดงกลางเข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ตำบลห้วยไผ่... [22 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (7 ภาพ) [14 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 91 รายการ)