องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo แบบสำรวจสุนัขและแมว ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
photo ประชาสัมพันธ์การสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่หมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น สายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อภาวะคลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
description กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปลูกป่าอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียนในเขตตำบลดงกลางสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมุลฝอยและการจัดทำถังขยะเปียก
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยะเปียก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo รูปภาพกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM ๒.๕
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2