องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
insert_drive_file รายงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
photo การออกให้บริการเก็บขยะมูลฝอย ภายในเขตตำบลดงกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ใบสมัครเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
photo ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
photo ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file บันทึกรายงานผลการบริหารจัดการลดพลังงาน (ไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านพลังงาน
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศผลการลดพลังงาน
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1