องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
photo ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยะเปียก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file รายงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
photo การออกให้บริการเก็บขยะมูลฝอย ภายในเขตตำบลดงกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ใบสมัครเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
photo ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
photo ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file บันทึกรายงานผลการบริหารจัดการลดพลังงาน (ไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านพลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศผลการลดพลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1