องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box ฝ่ายสภา
นายวิเศษ ขันทะวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
นายสุริเยศ ศรีเที่ยง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
นางสัมฤทธิ์ โคตรทิพย์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
นายณัฐกร ทีโย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง หมู่ที่ 1
นายทองพันธ์ สิงห์วิสุทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง หมู่ที่ 2
นายวรเดช มีเทียน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง หมู่ที่ 4
นายเหรียญ วรรณสิงห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง หมู่ที่ 6
นายทวี ดีสงคราม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง หมู่ที่ 7
นายทองพันธ์ ชิณพรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง หมู่ที่ 8
นายจรูญ เหลานาคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง หมู่ที่ 10