องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (015)
insert_drive_file ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ (O16)
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม