messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ที่อยู่ ม.2 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 โทรศัพท์/โทรสาร 043-670217 E-mail : saraban@dong-klang.go.th เว็บไซต์ : https://www.dong-klang.go.th/
แผนที่หน่วยงาน