messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายเวชยันต์ สุริยพงศ์พรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0611658639
นายปรเมศวร์ คำมีภักดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน)
นางสาววรภิญญ์ สุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน