องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2565 (12 ภาพ)
รายละเอียด : นายเสนอ สุโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2565 นายวิเศษ ขันทะวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ดงกลาง นางสัมฤทธิ์ โคตรทิพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ จากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยมีนายเสนอ สุโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ รก.ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ผู้โพส : admin