องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านดงยาง ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 (39 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านดงยาง ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางร่วมกับพี่น้องชาวบ้านดงยาง ได้มีกำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณี สร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกร สร้างความสามัคคีในชุมชน ซึ่งกิจกรรมมีพิธีจุดบั้งไฟถวายปู่ตา โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ พร้อมนี้ อบต.ดงกลางได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 30,000 บาท โดยมีนายเสนอ สุโนภักดิ์ นายกอบต.ดงกลางประธานคณะกรรมการจัดงานบุญบั้งไฟ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวร่วมในการจัดงาน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ วัดบ้านดงยาง ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin