องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุงขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับเด็กนักเรียนทั้ง ๓ แห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จำนวน ๓๓๗ คน ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ทีรสจืดชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร พร้อมหลอดสำหรับ เด็กนักเรียนทั้ง ๓ แห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ดงกลาง จำนวน ๓๓๖ คน ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Ashpat Concrete) บ้านนางงาม หมู่ที่ 5 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Ashpal Concrete) บ้านางงาม หมู่ที่ 5 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างโครงการลงหินลูกรังกลบหลุมบ่อซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในเขตตำบลดงกลาง หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้อถังขยะมูลฝอยขนาดบรรจุ 120 ลิตร จำนวน 80 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1